"Актив- Безопасность" Оқу Орталығы


Қорғаныстық және жаңа тәсілдерді қолдану негізінде қауіпсіз жүргізу 
мен жүргізушілерді бағалау бойынша тренингтер